Κοινωνικοθεραπεία

by Zela

by Zela

Τι είναι:

Η ψυχοθεραπεία σε αυτές τις ομάδες έχει κοινωνικοδυναμικό προσανατολισμό, δηλαδή την καλλιέργεια της επαφής με την πραγματικότητα και τη βελτίωση της σχέσης με τους άλλους.

Η διαδικασία:

Οι κοινωνικοθεραπευτικές ομάδες διαρκούν 1 1/2 ώρα και πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη συχνότητα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα μέλη συμμετέχουν σε μία δραστηριότητα (όπως ζωγραφική, μουσική, λογοτεχνία, χορός), η οποία είναι το κύριο μέσο επίτευξης του στόχου της ομάδας. Η δραστηριότητα δεν είναι αυτοσκοπός και για αυτό δεν προϋποθέτει ειδικές γνώσεις ή ικανότητες.

Σε ποιους απευθύνεται:

Απευθύνεται σε εφήβους και ενήλικες, για τους οποίους κρίνεται απαραίτητο να εκπαιδευτούν σε κοινωνικές δεξιότητες, να βελτιώσουν την κοινωνική τους προσαρμογή, να καλλιεργήσουν υγιείς και ισότιμες σχέσεις, να ανακτήσουν μία λειτουργική καθημερινότητα.