Ατομικές Συνεδρίες

Τι είναι:

by sunset girl

by sunset girl

Δυαδικές συναντήσεις με τον Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπευτή. Αρχικά ορίζεται ένας αριθμός συναντήσεων (συνήθως τεσσάρων) προκειμένου να υπάρξει μία αξιολογητική περίοδος για τον Θεραπευτή και τον ενδιαφερόμενο. Σε αυτές τις πρώτες συναντήσεις διερευνάται το παρουσιαζόμενο πρόβλημα, σχεδιάζεται η κατάλληλη θεραπευτική διαδικασία, προτείνονται οι απαραίτητες διαγνωστικές συναντήσεις (Ψυχολογική Αξιολόγηση, Ψυχιατρική Εκτίμηση, Οικογενειακή Συνάντηση). Στη συνέχεια, οι Ατομικές Συνεδρίες αποτελούν μέρος της ψυχοθεραπευτικής διαδικασίας είτε μόνες τους είτε σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες (π.χ. ομάδα Ψυχοδράματος). Ανά τακτά χρονικά διαστήματα αξιολογείται η πορεία και ο σκοπός των συναντήσεων.

Η διαδικασία:

Οι Ατομικές Συνεδρίες διαρκούν 50 λεπτά και είναι εβδομαδιαίας ή δεκαπενθήμερης συχνότητας, ανάλογα με τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου. Η λήξη των συναντήσεων ορίζεται με τη σύμφωνη γνώμη του Θεραπευτή και του Θεραπευόμενου.

Σε ποιους απευθύνονται:

Σε εφήβους και ενήλικες. Στο Κ.Ε.Α.Ψ.Υ. δεν αναλαμβάνουμε την ψυχοθεραπεία παιδιών.