Κωνσταντίνος Βερβενιώτης

Κωνσταντίνος Βερβενιώτης είναι Ψυχολόγος (Αριθμός Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος 8547/2005), κάτοχος της πιστοποίησης EuroPsy (ΕυρωΨυ), μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ) από το 2006 (όπου διετέλεσε Ταμίας έως το 2013) και μέλος της Εθνικής Επιτροπής Απονομής ΕυρωΨυ.

Ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Μ. Βρετανία, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Ψυχολογία της Υγείας (M.Sc. Health Psychology). Επίσης, έχει εξειδικευθεί στη Διαγνωστική Ψυχολογία (τετραετής επαγγελματική μεταπτυχιακή εκπαίδευση) μέσω της χορήγησης Ψυχολογικών δοκιμασιών. Συγκεκριμένα, είναι εκπαιδευμένος σε δοκιμασίες Νοητικής εκτίμησης, Τεστ Προσωπικότητας, Προβλητικών Τεχνικών, εκτίμησης Μαθησιακών ικανοτήτων και οπτικο-αντιληπτικής ικανότητας. Επιπλέον, έχει ολοκληρώσει την προσωπική του θεραπεία σε ψυχοθεραπευτική ομάδα.

Από το 2006 διατηρεί ιδιωτικό γραφείο και παράλληλα εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης στο Ανοικτό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο, με κύρια δραστηριότητα την Ψυχολογική Αξιολόγηση και την εποπτεία εκπαιδευομένων. Υπήρξε εξωτερικός συνεργάτης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Τ.Ε.Ι. Πειραιά, με αρμοδιότητες την παροχή συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης στους φοιτητές. Επίσης, έχει εργαστεί στο Συμβουλευτικό Κέντρο Οικογένειας του Δήμου Καλλιθέας με αρμοδιότητες τη συμβουλευτική εφήβων και γονέων και την ευαισθητοποίηση – πληροφόρηση της κοινότητας σε θέματα ψυχικής υγείας.