Θεραπεία

Θεραπευτική Αντιμετώπιση για εφήβους, ενήλικες και γονείς:

  • Ατομικές συνεδρίες,
  • Ομάδες Ψυχοδράματος εφήβων και ενηλίκων,
  • Ομάδες Κοινωνικοθεραπείας εφήβων και ενηλίκων,
  • Συμβουλευτική Γονέων,
  • Ψυχολογική υποστήριξη και Συμβουλευτική σε θέματα Διατροφής,
  • Συνεργασία με ειδικούς ψυχικής υγείας.

Στο ΚΕ.Α.ΨΥ. δεν αναλαμβάνουμε για θεραπεία περιστατικά που αντιμετωπίζουν ζητήματα από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  1. Κατάχρηση και Εξάρτηση από ουσίες,
  2. Ψυχιατρικά περιστατικά που χρήζουν άμεσης ιατρικής παρέμβασης και φροντίδας,
  3. Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές,
  4. Ψυχοθεραπεία παιδιών.