Ψυχόδραμα

http://www.freeimages.com/photo/1362732

by marcos bh

Τι είναι:

Το Ψυχόδραμα είναι ομαδική ψυχοθεραπεία, όπου μέσω της ανάληψης ποικίλων ρόλων και της αναπαράστασης πραγματικών ή φαντασιακών καταστάσεων, ενισχύονται οι υγιείς πτυχές του ατόμου και η σχέση με τον εαυτό.

Η διαδικασία:

Οι ομάδες Ψυχοδράματος διαρκούν 11/2 ώρα και πραγματοποιούνται είτε ανά εβδομαδιαία, είτε ανά δεκαπενθήμερη συχνότητα. Πρόκειται για ομάδες στις οποίες οι συμμετέχοντες συζητούν τους προβληματισμούς τους (καθημερινά ζητήματα, συναισθηματικές και ψυχικές δυσκολίες) και μέσω της επιλογής ενός σεναρίου, εκδραματίζουν, «παίζουν» δηλαδή μία κατάσταση. Στο Ψυχόδραμα στόχος των ηθοποιών είναι να είναι ο εαυτός τους στη σκηνή, ώστε να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τους ρόλους που διαδραματίζουν στην καθημερινή τους ζωή.

Σε ποιους απευθύνεται:

Απευθύνεται σε έφηβους και ενήλικες, οι οποίοι παραπέμπονται στην ομάδα ύστερα από συνεννόηση με το θεραπευτή. Συνήθως έχει προηγηθεί μία περίοδος δυαδικών συναντήσεων, προκειμένου να αξιολογήσει ο θεραπευτής τις ανάγκες του θεραπευόμενου και να εγκαθιδρυθεί η θεραπευτική σχέση, καθώς η συμμετοχή την ομάδα προϋποθέτει ένα ελάχιστο χρονικό όριο παραμονής.